Przejdź do treści

Kody błędów Bosch eBike system

Zdarzyło się, że rower elektryczny z systemem Bosch eBike przestał działać, po czym wyświetlił się na wyświetlaczu błąd? W tym przypadku postaramy wypisać wszystkie kody błędów, które pozwolą zdiagnozować Twój problem, a być może samemu naprawisz rower elektryczny.

Jeżeli, masz jakieś problemy z swoim rowerem elektrycznym na silniku Bosch Ebike system to również zapraszamy do naszego autoryzowanego serwisu.

W przypadku problemu z elementami elektrycznymi roweru, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu. Porównaj kod z poniższą listą i JAK ROZWIĄZAĆ :

 • 410 – Jeden lub kilka przycisków panelu sterowania jest zablokowanych – Sprawdzić, czy coś nie blokuje przycisków, na przykład brud. W razie potrzeby oczyścić przyciski.
 • 414 – Problem z podłączeniem panelu sterowania – Skontrolować przyłącza i połączenia.
 • 418 – Jeden lub kilka przycisków panelu sterowania jest zablokowanych – Sprawdzić, czy coś nie blokuje przycisków, na przykład brud. W razie potrzeby oczyścić przyciski.
 • 419 – Błąd konfiguracji – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 422 – Problem z połączeniem jednostki napędowej – Skontrolować przyłącza i połączenia.
 • 423 – Problem z połączeniem akumulatora eBike – Skontrolować przyłącza i połączenia.
 • 424 – Błąd komunikacji części składowych – Skontrolować przyłącza i połączenia.
 • 426 – Błąd wewnętrzny przekroczenia limitu czasu – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 430 – Akumulator wewnętrzny komputera pokładowego jest rozładowany – Naładować komputer pokładowy (w uchwycie lub przez złącze USB)
 • 431 – Błąd wersji oprogramowania – uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 440 – Błąd wewnętrzny jednostki napędowej – uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 450 – Błąd wewnętrzny oprogramowania – uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 460 – Błąd złącza USB – Odłączyć kabel od złącza USB komputera pokładowego. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 490 – Błąd wewnętrzny komputera pokładowego – Zlecić kontrolę komputera pokładowego.
 • 500 – Błąd wewnętrzny jednostki napędowej – uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 502 – Błąd oświetlenia rowerowego – Skontrolować lampki i przynależne przewody. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 503 – Błąd czujnika prędkości – Uruchomić system na nowo. . Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 504 – Wykryto zmanipulowany sygnał prędkości – Sprawdzić i ew. dopasować pozycję magnesu na szprychy. Sprawdzić rower pod kątem manipulacji (tuningu). Wspomaganie napędu zmniejsza się.
 • 510 – Błąd wewnętrzny czujnika – Uruchomić system na nowo. . Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 511 – Błąd wewnętrzny jednostki napędowej – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 530 – Błąd akumulatora – Wyłączyć rower elektryczny, wyjąć akumulator eBike i włożyć go ponownie. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 531 – Błąd konfiguracji – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 540 – Błąd temperatury – Rower elektryczny znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur. Wyłączyć system eBike, aby spowodować ochłodzenie bądź ogrzanie do dopuszczalnej temperatury jednostki napędowej. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 550 – Zostało podłączone niedozwolone urządzenie – Odłączyć urządzenie. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 580 – Błąd wersji oprogramowania – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 591 – Błąd uwierzytelnienia – Wyłączyć system eBike. Wyjąć akumulator, a następnie ponownie go włożyć. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 592 – Niekompatybilna część – Zastosować kompatybilny wyświetlacz. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 593 – Błąd konfiguracji – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 595, 596 – Błąd komunikacji – Sprawdzić połączenie kablowe z przekładnią i uruchomić system ponownie. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 602 – Błąd wewnętrzny akumulatora – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 603 – Błąd wewnętrzny akumulatora – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 605 – Błąd temperatury akumulatora – Akumulator znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur. Wyłączyć system eBike, aby spowodować ochłodzenie bądź ogrzanie akumulatora do dopuszczalnej temperatury. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 606 – Błąd zewnętrzny akumulatora – Skontrolować okablowanie. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 610 – Błąd napięcia akumulatora – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 620 – Błąd ładowarki – Wymienić ładowarkę
 • 640 – Błąd wewnętrzny akumulatora – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 655 – Błąd wielokrotny akumulatora – Wyłączyć system eBike. Wyjąć akumulator, a następnie ponownie go włożyć. Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 656 – Błąd wersji oprogramowania – Skontaktować się z serwisem Bosch, aby przeprowadzono aktualizację oprogramowania
 • 7xx – Błąd innego komponentu innego producenta – Należy zwrócić uwagę na informacje w instrukcji obsługi producenta danego komponentu.
 • 800 – Błąd wewnętrzny ABS – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 810 – Nieprawidłowe sygnały w czujniku prędkości koła – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.
 • 820 – Błąd przewodu do przedniego czujnika prędkości koła – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.
 • 821, 822, 823, 824, 825, 826 – Nieprawidłowe sygnały w przednim czujniku prędkości koła Prawdopodobny brak, uszkodzenie lub nieprawidłowe zamontowanie tarczy czujnika; znaczna różnica średnicy opon przedniego i tylnego koła; ekstremalna sytuacja, np. jazda na tylnym kole – Uruchomić ponownie system i przeprowadzić jazdę próbną trwającą co najmniej 2 minuty. Lampka kontrolna systemu ABS musi zgasnąć. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 830 – Błąd przewodu do tylnego czujnika prędkości koła – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.
 • 831, 832, 833, 834, 835 – Nieprawidłowe sygnały w tylnym czujniku prędkości koła Prawdopodobny brak, uszkodzenie lub nieprawidłowe zamontowanie tarczy czujnika; znaczna różnica średnicy opon przedniego i tylnego koła; ekstremalna sytuacja, np. jazda na tylnym kole – Uruchomić ponownie system i przeprowadzić jazdę próbną trwającą co najmniej 2 minuty. Lampka kontrolna systemu ABS musi zgasnąć. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 840 – Błąd wewnętrzny ABS – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.
 • 850 – Błąd wewnętrzny ABS – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.
 • 860, 861 – Błąd zasilania – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 870, 871, 880, 883 … 885 – Błąd komunikacji – Uruchomić system na nowo. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem Bosch.
 • 889 – Błąd wewnętrzny ABS – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.
 • 890 – Brak lub uszkodzenie lampki kontrolnej systemu ABS; system ABS może nie działać. – Skontaktować się z serwisem rowerów elektrycznych firmy Bosch.

Zobacz także